Finantare

Acte necesare pentru aprobarea finantarii in sistem leasing

 

Persoane juridice

 1. Completarea unei cereri de finantare Cod F-33 si a unui formular de prezentare Cod F-34.
 2. Factura proforma de la furnizorul bunului si / sau specificatia tehnica.

Acte contabile :

 1. BILANT  30.12.2009 / 30.12.2010  +   BALANTA  DECEMBRIE 2009 / 2010(semnate si stampilate).
 2. BILANT  30.06.2011
 3. Ultima balanta pe anul 2011(nu mai veche de 2 luni) cu declaratia 300
 4. Rapoartele de gestiune.
 5. Ordine de plata care atesta plata la zi a obligatiilor catre bugetul de stat (CAS, fond somaj, sanatate, impozit salarii, profit, TVA, alte obligatii catre buget sau fonduri speciale) si / sau Certificat de atestare fiscala de la Administratia Financiara
 6. Declaratia 300 respectiv Decontul de TVA, depusa lunar (aferenta balantei care o avem anexata la dosar) sau trimestrial.
 7. Licente de transport

Acte juridice:

 1. Copie dupa CUI
 2. Copie dupa actele constitutive si aditionale
 3. Hotarare AGA semnata de asociatii societatii pentru persoanele ce reprezinta firma in negocierea si semnarea contractului de leasing (conform model F-30) (daca este cazul)
 4. Copie dupa Cartea de identitate al persoanei care semneaza contractul de leasing
 5. Acordul utilizatorului de consultare a Centralei Riscurilor Bancare Cod F-35 (3 ex. originale)

 

Persoane fizice autorizate | Cabinete | Profesii independente | Altele asimilate

 1. Cererea de finantare Cod F-32 completata si semnata
 2. Decizia anuala de impunere pe ultimii doi ani, cu stampila Administratiei Financiare
 3. Pentru anul in curs, decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit cu stampila Administratiei Financiare
 4. Copie dupa registrul (jurnal) de incasari si plati pe 2010
 5. Acte juridice de constituire si autorizare de practicare a profesiei
 6. Copie cod fiscal/certificate de inregistrare fiscala (daca exista)
 7. Copie act de identitate
 8. Oferta de la dealer acceptata de client/factura proforma
 9. Copie extras de cont ultimile 3 luni

 

Persoane fizice

 1. Cererea de finantare Cod F-31 completata si semnata
 2. Factura proforma de la furnizorul bunului si / sau specificatia tehnica.
 3. Carte de munca (copie conform cu originalul) – ultimii doi ani
 4. Carte de identitate (copie)
 5. Adeverinta de salariu tip, in original, emisa de angajator
 6. Talon pensie ultimile 3 luni, daca este cazul (copie)

 

Firmele noastre colaboreaza cu orice  societate de leasing agreata de cumparator respectiv utilizator.